A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Баранинської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області

Оголошення про конкурс на посаду директора Холмецької та Баранинської початкової школи Баранинської сільської ради Ужгородського району Закарпатсько

ПРОТОКОЛ 2

ПРОТОКО 1

 

 

Оголошення

про конкурс на  посаду  директора

Холмецької та Баранинської початкової школи

Баранинської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області 

 

Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту  Баранинської сільської ради оголошує конкурс на   посаду директора Холмецької   початкової школи Баранинської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області (далі – директор).

Повне найменування:   Холмецька   початкова  школа Баранинської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області

Юридична адреса:  89444,  с.Холмець, вул. Дружби33

Найменування посади: Директор Холмецької   початкової школи Баранинської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області

 

Відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту  Баранинської сільської ради оголошує конкурс на   посаду директора   Баранинської початкової школи Баранинської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області (далі – директор).

Повне найменування:   Баранинська   початкова  школа Баранинської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області

Юридична адреса:  89425,  с.Баранинці, вул. Центральна38

Найменування посади: Директор   Баранинської початкової школи Баранинської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області

Умови оплати праці:

  Посадовий оклад, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 року №557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 року за № 1130/11410, зі змінами та доповненнями, надбавки та доплати відповідно до постанови №373 від 23.03.2011, постанови №78 від 31.01.2001, можливі надбавки відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та окремих галузей бюджетної сфери від 30 серпня 2002 року №1298, зі змінами та доповненнями.  

 

На оплату праці директора розповсюджуються умови, передбачені Законом України Про освіту в частині оплати праці педагогічних працівників.

Директор призначається за конкурсом строком на  два (шість) роки. Права, обов’язки і відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

 

Вимоги до посади:

Громадянство України, вища освіта не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

стаж педагогічної роботи не менше трьох років;

знання Конституції України, законів України „Про освіту”, „Про дошкільну освіту”, „Про повну загальну середню освіту”;

володіння навиками підготовки ділових документів, досвід та вміння працювати з людьми;

вільне володіння державною мовою, володіння основними навиками роботи на комп’ютері з відповідними програмними засобами.

 Перелік документів:

 заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

            автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

копія паспорта громадянина України;

копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання (крім приватних та корпоративних закладів освіти);

довідка про відсутність судимості;

довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

мотиваційний лист, складений у довільній формі.

 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, які підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Зазначені документи подаються особисто (або уповноваженою особою) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк, що може становити від 20 до 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення Конкурсу.

Секретар комісії приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

Документи приймаються з 14 листопада 2022 року за адресою: вул. Фізкультурна, 52 Б, с.Баранинці  Відділ ОКТМС Баранинської сільської ради. 

 Кінцевий термін подачі документів: 14.12.202р.

Дата проведення конкурсу: 28.12.202р.

 

Конкурсний відбір здійснюється державною мовою за результатами:

перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р що відбувається шляхом тестування;

перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Кандидати, документи яких пройшли перевірку, проходять письмове тестування. Загальний час для проведення тестування становить 20 хвилин.

Перед проходженням тестування кожен кандидат пред'являє паспорт або інший документ, який посвідчує особу.

Із загального переліку тестових питань на знання законодавства для кожного кандидата обирається 20 тестових питань. Кожне питання повинно передбачати чотири варіанти відповіді, один з яких є правильним. У разі обрання кандидатом більш як одного варіанта відповіді, тестове питання вважається неправильно розв’язаним.

Під час проведення тестування кандидатам забороняється користуватися додатковими електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватися між собою. У разі порушення зазначених вимог кандидат може бути відстороненим від подальшого проходження Конкурсу, про що складається відповідний акт, який підписується присутніми членами конкурсної комісії.

Ситуаційні завдання вирішуються з метою об'єктивного з'ясування спроможності кандидатів використовувати свої знання, досвід під час виконання посадових обов'язків.

Ситуаційне завдання, вирішується письмово. Кожен кандидат вирішує одне ситуаційне завдання. Усі кандидати вирішують однакові ситуаційні завдання. На вирішення ситуаційного завдання кандидатові надається 2хвилин. Ситуаційні завдання розробляються та затверджуються відділом ОКТМС, з урахуванням специфіки та вимог до професійної компетентності кандидата.

Публічна та відкрита презентація перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації (далі-презентація), проводиться з метою оцінки відповідності професійної компетентності кандидата. На виступ відводиться не більше 15 хвилин, у зручний для кандидата спосіб.

Претенденти, які не презентували перспективний план розвитку закладу загальної середньої освіти, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

Оголошення результатів конкурсу: 30.12.2022р.

 

Проведення конкурсу:

         Початок конкурсного відбору – 28.12.2022с.Баранинцівулиця Фізкультурна, 52 Б кабінет начальника відділу ОКТМС Баранинської сільської ради  (ІІ поверх)

Конкурс складається з трьох етапів:

- перевірки на знання Конституції України, Законів України «Про запобігання корупції», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р у формі письмового тестування;

перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

- публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

І етап – перевірка знання законодавства

Із загального переліку питань обирається  20 тестових питань. Кожне питання  передбачає варіанти відповіді, один з яких є правильним. У разі обрання кандидатом більш як одного варіанта відповіді тестове питання вважається неправильно розв’язаним.

Для визначення результатів письмового тестування використовується така система: за кожну правильну відповідь виставляється 1 бал. Результати тестування вважаються позитивними, якщо учасник набрав пороговий рівень балів (50 %+1).

Кандидати, які за результатами тестування не набрали пороговий рівень балів (50 %+1) вважаються такими, що не пройшли тестування та не можуть бути допущені до чергового етапу конкурсу.

ІІ етап – вирішення ситуаційного завдання

 Під час оцінювання професійної компетентності кандидатів за результатами розв’язання ситуаційного завдання виставляються такі бали:

2 бали – кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі та які виявили глибокі знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;

1 бал – кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі в обсязі, мінімально достатньому для виконання посадових обов’язків;

0 балів – кандидатам, професійна компетентність яких не відповідає вимозі.

Кандидати, які під час розв’язання ситуаційного завдання отримали 0 балів вважаються такими, що не пройшли конкурс. Такі кандидати не допускаються до чергового етапу конкурсу.

 ІІІ етап –  презентація перспективного плану розвитку закладу освіти

Кожен кандидат публічно та відкрито презентує державною мовою перспективний план розвитку закладу загальної середньої освіти. Виступ повинен тривати не більше 10-15 хвилин.

Для оцінювання результату публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти використовується така система:

2  бали виставляється кандидатам, які в перспективному плані повністю розкрили всі напрямки роботи закладу освіти;

1 бал виставляється кандидатам, які частково розкрили перспективи розвитку закладу освіти;

0 балів виставляється кандидатам, які не окреслили перспективи розвитку закладу освіти.

Кандидати, які під час проведення публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти отримали середній бал 0,5 або нижче вважаються такими, що не пройшли конкурсний відбір.

Етапи проведення конкурсу:


                 - прийняття та розгляд документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі (30 календарних днів);
                 - перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам (5 робочих днів);
                 - проведення конкурсного відбору (публічна та відкрита презентація перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти;  письмова перевірка на знання законодавства; співбесіда з конкурсною комісією);
                 - визначення переможця конкурсу;
                 - оприлюднення результатів конкурсу.

Конкурсний відбір включає такі етапи:

— з 14  листопада  по 14 грудня  2022 року – подання претендентами документів;

— з 15  по 22 грудня  2022 року – вивчення конкурсною комісією поданих документів та мотиваційного листа;

 Дата проведення конкурсного відбору – 28 грудня 2022 року.

Початок проведення - 10 год.

Місце проведення – с.Баранинцівулиця Фізкультурна, 52 Б кабінет начальника відділу ОКТМС Баранинської сільської ради  (ІІ поверх)

 

Конкурсний відбір на перевірку знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти у формі письмового тестування, вирішення ситуаційного завдання та презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти

— 30 грудня  2022 року – надання конкурсною комісією висновку щодо результатів конкурсного відбору.

Детальніше з умовами конкурсу можна ознайомитися на офіційному веб-сайті  відділу ОКТМС (наказ від 01.11.2022 № 91).

  

  Відповідальна особа за прийом документів та підготовку конкурсу – секретар конкурсної комісії, Мастюк Тамара Володимирівнаголовний спеціаліст відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту  Баранинської сільської ради (телефон 0958640642).

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень